KAMPUS MASARYKOVY UNIVERZITY VE VÝROČNÍ PUBLIKACI ČKAIT

Publikace vydaná u příležitosti třicátého výročí založení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě obsahuje symbolických 30 staveb. Vážíme si toho, že mezi nimi figuruje také Kampus Masarykovy univerzity.

KAMPUS MASARYKOVY UNIVERZITY VE VÝROČNÍ PUBLIKACI ČKAIT

Více informací o publikaci včetně odkazu ke stažení najdete zde.