KOLAUDACE OBJEKTU CATALER V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Dosáhli jsme částečné kolaudace a byl spuštěn zkušební provoz. Na stavbě objektu Cataler v Týništi nad Orlicí, kde provádíme výkon technického dozoru investora.

KOLAUDACE OBJEKTU CATALER V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ