+420 542 210 101

info@aplus.cz

Domluvit
schůzku

Aktuality

4/2019

LEEDv4

Námi navrhovaný objekt D a E v komplexu Campus Science Park je první certifikovanou budovou v České republice v přísné LEEDv4 s přidělením LEED Gold and Shell.

4/2019

NOVÁ ZBROJOVKA, OBJEKT NÁŘAĎOVNY

Dne 25.4.2019 proběhlo dosažení nejvyššího bodu stavby, tzv. glajchy. Plánované dokončení stavby je ve 3.Q roku 2019.

8/2018

GDPR

V případě dotazů v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence na adrese gdpr@aplus.cz

5/2018

KANCELÁŘE PRO DRFG V OC QUADRIO

Navrhli jsme vestavbu  luxusních kanceláří s úžasným výhledem na pražské panorama. Celý prostor je navržen tak, aby z každé místnosti byla možnost pozorovat Prahu...

1/2018

KLIENTSKÁ VESTAVBA KBC SHOWROOM

Dokončili jsme zdařilou vestavbu pro společnost KBC, která chtěla vytvořit pro své IT oddělení kreativní a inspirativní prostory...

11/2017

NOVÁ ZBROJOVKA OBJEKT NÁŘAĎOVNA

Jedná se o stavební úpravy s přístavbou horního užitného patra stávajícího objektu v areálu Zbrojovka Brno, ve kterém vznikne cca 28 tis m2 užitné plochy...

9/2017

KLIENTSKÁ VESTAVBA KIWI.COM

V záři byla dokončena a zkolaudována klientská vestavba do další části 2. NP v objektu Campus Science Park III pro společnost Kiwi...

5/2017

POSLEDNÍ STAVBA V AREÁLU CSP

V únoru začala stavba objektu D a E v areálu Camups Science Park. Jedná se o poslední etapu, kterou bude dokončen celý komplex.

5/2017

KLIENTSKÁ VESTAVBA KIWI.COM

V dubnu byla dokončena a zkolaudována klientská vestavba do 2. a 6. NP v objektu Campus science park III pro společnost Kiwi...

4/2017

KAŽDÝ ROK OCENĚNÍ

V letošním roce jsme zvítězili v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2016 s projektem Campus rezidenční areál II. Více najdete ZDE.

Novostavba bazénu při ulici Viniční, Brno

14. 4. 2016

Urbanistické řešení architektonické studie spočívá především v začlenění hmoty budovy do terénního reliéfu a pochopení úlohy okolní zeleně. Na severní straně se rozkládají velké plochy rekreační zeleně – zahrádek, dále zde sehrává významnou roli biokoridor – vzrostlé stromy na východní straně pozemku a nakonec rekreační zeleň jižně od budovy. Celkově je řešení založeno na hlubokém respektu a pochopení těchto přírodních hodnot v území. Objekt bazénu není koncipován jako mohutná geometrická hmota, nýbrž naopak – je organicky včleněn do okolního terénu a zeleného horizontu. Celá hmota budovy pak kopíruje svým tvarem průběh stávajících vrstevnic na pozemku, zatímco důležitý prvek zelené vegetační střechy umožňuje stavbě do jisté míry harmonicky splynout s krajinnými hodnotami v okolí.

Základním požadavkem je vybudování plaveckého bazénu s pěti drahami v délce 25m, dále pak vodního světa s atrakcemi, dětského bazénku a vířivé vany pro 12 osob. Dále je požadováno začlenění wellness centra s několika typy saunových zařízení, ochlazovnou, relaxačními prostory a masážemi. Mimo to je celková náplň objektu doplněna požadavkem na začlenění fitness centra.

Hmota budovy kopíruje tvar vrstevnic původního terénu a tvar pozemku. Z toho vyplývá dynamická modelace objektu ve tvaru vlny. Tato forma symbolicky vyjadřuje především sílu a energii vodního živlu, který je dominantní funkční náplní stavby. Napětí a dynamika celkové formy se promítá nejen do vnějšího tvaru stavby, ale nachází svůj silný odraz také uvnitř – v konstrukčním dispozičním členění stavby a uspořádání jednotlivých provozů.

 

bazen_axo bazen 01

07 03