Řeka Svratka protipovodňové opatření

Ve sdružení Svratka AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS se budeme podílet na dalším rozvoji jihomoravské metropole. „Výběrem projektanta na stavbu protipovodňových opatření pro etapy IX, X a XI se blížíme k jejich samotné realizaci. Ta je krokem nutným pro další rozvoj města. Tato přírodě blízká opatření totiž budou chránit oblast, kde má vyrůst Jižní čtvrť a nové brněnské nádraží.

Řeka Svratka protipovodňové opatření

Ochrana bude zajištěna vybudováním zemních hrází v kombinaci s železobetonovými zdmi. Dále zde budou sníženy břehy a vytvořeny bermy, jejichž součástí budou i stezky pro pěší a cyklisty,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Celý článek naleznete zde:

https://www.vodarenstvi.cz/2020/12/23/brno-vybralo-projektanta-stavby-protipovodnovych-opatreni-od-viaduktu-na-uhelne-po-napojeni-na-prerovskou-trat/