STAVBA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

Etapa VII a VIII pokračuje dále. Po přeložkách kabelových rozvodů zde začaly práce na protipovodňových stěnách, přeložkách kanalizací, vodovodu a revitalizace v korytě řeky.

STAVBA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ