Hide the informations

Řídící centrum Jihomoravské plynárenské společnosti

| Plynárenská | Brno Zpět na reference

O referenci

Administrativně správní centrum je situováno v areálu Jihomoravské plynárenské v Brně. Je druhou stavbou (po centrálním skladu) realizovanou v rámci postupné přestavby a revitalizace tohoto území. Svým členěním a uspořádáním se přizpůsobuje okolní zástavbě plynáren i přilehlých elektrárenských budov.

Budova řídícího centra vytváří mezi ostatními objekty administrativního charakteru klidovou zónu. Jde o komunikační uzel obklopený zelení, navazující na tradici původního městského parku, který se zde dříve nacházel.