Skrýt informace

Moravský zemský archiv

| Náměstí Jana Palacha 1 | Brno | Projekty Zpět na reference

O referenci

Koncept budovy vychází ze snahy tvarově i materiálově vyjádřit dvě základní funkce archivu – úložnou a badatelskou. Z tohoto důvodu je celá stavba členěna na dvě základní části, a to část depotní a administrativní. Architektonicky i technicky je její vnitřní obsah a určení tvarově jednoznačné v podobě jednoduché hmoty kvádru depotu, který je doplněn o uvolněnější a hravější administrativní část.

Celá budova ztvárňuje boj protikladů a zároveň jejich synergie – statická, nadčasová, ochranářská funkce depotů a dynamická aktivní funkce administrativní části využívající historických podkladů uložených v depotech.