Skrýt informace

Nábřeží řeky Svratky

| Brno | Projekty Zpět na reference

O referenci

Protipovodňová opatření města Brna přírodě blízká – etapa VII a VIII. Veškeré nové konstrukce tvořící celek přírodního charakteru začleňující do městských staveb je proveden na levém břehu postupným vystupováním železobetonových opěrných stěn tvořící zároveň protipovodňová opatření. V nejvíce městské části se pak prostor u opěrných stěn rozšíří o kolonádu se vstupním objektem tvořící centrum dění naproti nejvíce otevřenému prostoru koryta řeky mezi mosty Vídeňská a Renneská. Veškeré nové železobetonové konstrukce budou přírodních barev.
Parkové cesty umístěné v korytě řeky budou přírodního charakteru na bázi mlatových cest. Pouze stezky nad úrovní charakteru budou dlážděny. Stávající přesunutá cyklostezka na pravém břehu bude nadále zpevněna asfaltovým povrchem tak, aby umožnila pohyb cyklistů a bruslařů.