Skrýt informace

Rekreační areál Riviera HERMELÍNY

| Bauerova 322/7 | Brno | Architektura Zpět na reference

O referenci

„Rekreační areál Riviéra Brno – Volejbalová hřiště (soubor staveb),“ zahrnující soubor novostaveb, jež představují tři beach volejbalová hřiště (SO.104), jež jsou zastřešena plachtovou/membránovou konstrukcí vynesenou na ocelové konstrukci (SO.105), dále dva jednopodlažní objekty (SO.106 provozní objekt hřiště/SO.107 objekt nového bufetu) elipsovitého půdorysného tvaru inspirované HERMELÍNEM, jež jsou situovány, každý na jednom konci hřišť a další doprovodné stavby.
Záměr byl etapizován – I.etapa zahrnuje výstavbu eliptických objektů (SO.106/SO.107), veškerých komunikací, demolic a výkopů, sadových úprav (vyjma habrového plotu), areálových sítí, retenčních nádrží. Část objektu SO.104 – gabionové stěny, hlavních nosných základových patek pro budoucí ocelovou kci hřiště vč. základových patek pro jímací tyče okolo hřiště, dvou prefa šachet…a další.