Skrýt informace

Rezidence Lannova

| Lannova | České Budějovice | Architektura Zpět na reference

O referenci

Záměrem je zatraktivnění a konverze stávajících objektů na polyfunkční objekty s rezidenčním bydlením. Jedná se o rekonstrukci souboru 4 stávajících historických budov, které na sebe navzájem prostorově a funkčně navazují s umístěním nástavby a dvorní přístavby. Součástí je vybudování nové příjezdové komunikace do městského vnitrobloku k přístavbě, ve které jsou umístěna parkovací stání pro rezidenci.
Realizací projektu dojde k vytvoření atraktivního rezidenčního bydlení v centru Českých Budějovic, v kombinaci s umístěním stávajících nájemních jednotek v uličním parteru.