Skrýt informace

Triangl Tower

| Lidická 718/77 | Brno | Architektura Zpět na reference

O referenci

Architektonické řešení záměru vychází z kontextu okolních výškových budov, umístění u komunikační radiály a u parku Lužánky.
Z hlediska základního tvarového konceptu tvoří navrhovaný záměr dva nadzemní objekty, z čehož jeden je při uliční čáře a druhý menší je situován v rámci dvorního traktu, který ukončuje stěnu sousedního pětipodlažního objektu. Tyto objekty vyrůstají ze společné podnože tvaru kvádru, kterou představují celkem tři podzemní podlaží, jež se svou půdorysnou stopou rozprostírají přes celou šíři řešeného území a sahají do délky vnitrobloku cca 130 m od uliční čáry. Nejvyšší střešní část podzemních podlaží tvoří pobytovou terasu se vzrostlou zelení ve vnitrobloku, tedy je na úrovni 1.NP.
Z této podnože vystupuje objekt půdorysného tvaru Y, jež by se dal hmotově popsat jako centrální komunikační věž s výtahy a únikovými schodišti o celkové podlažnosti 23.NP, na něž komunikačně navazují jednotlivé bytové věže, jež jsou harmonicky výškově odstupňované. Podle orientace bytových věží rozlišujeme severní, jižní a západní věž. Severní bytová věž se vzpíná do 15.NP, jižní do 18.NP a západní do 21.NP. Zbylá patra v centrální věži (22. a 23.NP) jsou určena pro technologické zázemí bytového domu. Nejvyšší bod střechy objektu sahá do výšky cca 77,5 m nad úroveň 0,000. Pro architektonické dotvarování kompozice věžového objektu je navržena „anténa/stožár“ vystupující z centrální věže z nejvyššího podlaží, jež sahá do výše 95,50 m nad úroveň 0,000