Skrýt informace

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity

| Brno | Projekty Zpět na reference

O referenci

Jednou se základních idejí před výstavbou univerzitního kampusu bylo vytvořit inspirativní, meditativní a motivující prostředí pro moderní otevřenou univerzitu, univerzitu jako bránu do vědění a jako bránu k celoživotnímu vzdělávání.

Koncept kampusu vychází z možnosti postupné realizace. Areál je tvořen pavilony, které na sebe navazují a vytvářejí tak kryté koridory. Zpracování je postaveno na přístupu, že dnešní moderní a otevřená evropská univerzita by měla mít kvalitu také ve vnější formě a organizaci svých prostor.