Skrýt informace

Územní studie Bučovice

| Bučovice | Architektura Zpět na reference

O referenci

Hlavním záměrem návrhu je vytvořit trvale udržitelné bydlení, které bude upřednostňovat chodce, bude zahrnovat společenský a věkový mix obyvatel i občanskou vybavenost jako jsou sportoviště, dětský hřiště, obchody a kavárny. Centrem nového řešení území je zelené náměstí situované kolem stávajícího majestátného dubu. Náměstí je určeno hlavně k rekreaci, kolem něj jsou z bytové zástavby vyčleněna nároží pro drobné nájemní jednotky – obchody a služby. Na náměstí s parkem by neměla chybět zóna pro dětské hřiště, sportoviště pro dospívající a prostor pro drobné kulturní akce. Samostatný objekt s nájemními jednotkami s funkcí obchodu a služeb je situován v blízkosti vlakového a autobusového nádraží, kde se předpokládá větší pohyb obyvatel.