LEEDv4

První certifikovanou budovou v České republice v přísné LEEDv4 s přidělením LEED Gold and Shel se stala námi navrhovaná stavba v objektech D a E v komplexu Campus Science Park.

LEEDv4